GIATMARA Integrated Information Management System

Pada 11-14 November yang lalu, pihak Bahagian Pembangunan Sistem Maklumat (PSM) dengan kerjasama Staff Training Unit (STU) Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (HRD) telah mengadakan Bengkel Latihan Aplikasi GIIMS Fasa 1 di Hotel Pearl, Kuala Lumpur.

Bengkel ini bermatlamat untuk memberi pendedahan awal dan latihan kepada staf GIATMARA berkaitan penggunaan Aplikasi GIATMARA Integrated Information Management System atau lebih dikenali GIIMS.