Sebutharga

Negeri Rujukan Paparan/Jualan Penerangan Tawaran Sebutharga Tarikh Tutup
Kedah GM400/ 122/ RMK12/ 007/ 2021 12 APRIL 2021 – 10 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA LANGKAWI, KEDAH
GIATMARA LANGKAWI 10 MEI 2021
Negeri Sembilan GM400/ 122/ RMK12/ 006/ 2021 12 APRIL 2021 – 06 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA JELEBU, NEGERI SEMBILAN
GIATMARA JELEBU 06 MEI 2021
Negeri Sembilan GM400/ 122/ RMK12/ 005/ 2021 12 APRIL 2021 – 06 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA TAMPIN, NEGERI SEMBILAN
GIATMARA TAMPIN 06 MEI 2021
Johor GM400/ 122/ RMK12/ 004/ 2021 12 APRIL 2021 – 06 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA PONTIAN, JOHOR
GIATMARA JERANTUT 06 MEI 2021
Pahang GM400/ 122/ RMK12/ 003/ 2021 12 APRIL 2021 – 04 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA JERANTUT, PAHANG
GIATMARA JERANTUT 04 MEI 2021
Terengganu GM400/ 122/ RMK12/ 002/ 2021 12 APRIL 2021 – 04 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA BESUT, TERENGGANU
GIATMARA BESUT 04 MEI 2021
Perak GM400/ 122/ RMK12/ 001/ 2021 12 APRIL 2021 – 04 MEI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA TANJUNG MALIM, PERAK
GIATMARA TANJUNG MALIM 04 MEI 2021
Kuala Lumpur GM 551/123/BAP/037/2021 02/04/2021 – 09/04/2021 CADANGAN MENYEDIA DAN
MENAWARKAN
PERKHIDMATAN MENCUCI
BANGUNAN DAN MEMBERSIH
KAWASAN DI IBU PEJABAT
GIATMARA, KUALA LUMPUR
BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
GIATMARA Ibu Pejabat 15/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Kelantan GMPPRT/540/PASIR MAS/01-16 04/04/2021 – 06/04/2021
10.00 Pagi
CADANGAN KERJA BINA BAHARU (IBS) RUMAH PPRT SEBANYAK 15 BUAH DAN BAIKPULIH RUMAH PPRT SEBANYAK 48 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR MAS, KELANTAN
GIATMARA Ibu Pejabat 07/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Kelantan GMPPRT/540/BACHOK/01-20 04/04/2021 – 06/04/2021
10.00 Pagi
CADANGAN KERJA BINA BAHARU (IBS) RUMAH PPRT SEBANYAK 15 BUAH DAN BAIKPULIH RUMAH PPRT SEBANYAK 60 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BACHOK, KELANTAN
GIATMARA Ibu Pejabat 07/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Pahang GM400/122/RMK11/17/2021 31/03/2021
Hingga
06/04/2021
CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL
KURSUS TEKNOLOGI
BAIKPULIH DAN MENGECAT
KENDERAAN GIATMARA
TEMERLOH, PAHANG
GIATMARA Ibu Pejabat 09/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM400/122/RMK11/16/2021 31/03/2021
Hingga
06/04/2021
CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL
KURSUS TEKNOLOGI
AUTOMOTIF DI LIMA (5)
PUSAT GIATMARA
GIATMARA Ibu Pejabat 09/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Pahang GM400/122/RMK11/15/2021 31/03/2021
Hingga
06/04/2021
CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL
KURSUS TEKNOLOGI
BAIKPULIH DAN MENGECAT
KENDERAAN GIATMARA
JENGKA, PAHANG
GIATMARA Ibu Pejabat 09/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 551/123/BAP/036/2021 31/03/2021
Hingga
06/04/2021
CADANGAN MENYEDIAKAN
PERKHIDMATAN
PENYEWAAN ENAM (6) UNIT
MESIN FOTOSTAT BAGI
KEGUNAAN IBU PEJABAT
GIATMARA, KUALA LUMPUR
BAGI TEMPOH 3 TAHUN
GIATMARA Ibu Pejabat 09/04/2021
(12.00 Tengah hari)
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPU/01 – 20 27 MAC 2021 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 39 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG GIATMARA Ibu Pejabat 29 MAC 2021
Terengganu GM400/ DH/ 005/ 2021 19 MARCH 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS PINTAR STREAM PAKA, TERENGGANU.
TABIKA KEMAS KG NYIOR

23100 PAKA DUNGUN TERENGGANU

12 APRIL 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPU/01 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBANYAK 1 BUAH RUMAH IBS PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG
GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPT/01 – 03 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBANYAK 3 BUAH RUMAH IBS PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG
GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPS/01 – 02 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBANYAK 2 BUAH RUMAH IBS PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPU/01 – 20 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 39 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPT/01 – 20 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 40 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPS/01 – 20 21 Mac 2021 Hingga 22 Mac 2021 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 40 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG GIATMARA Ibu Pejabat 26 MARCH 2021
Sarawak GM400/122/RMK11/008/2021 03/03/2021 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL KURSUS TEKNOLOGI BANGUNAN DAN KURSUS TEKNOLOGI AUTOMOTIF SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA SARATOK, SARAWAK GIATMARA SARATOK 24 MARCH 2021
Kuala Lumpur GM 400/DH/001/2021 03/03/2021
Hingga
10/03/2021
CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
PEMANTAUAN PROJEK
KESELAMATAN DAN
RANGKAIAN KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN LUAR
BANDAR (KPLB), PEJABAT
KPLB NEGERI DAN PUSAT
KOMUNITI DESA DI
KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN LUAR
BANDAR, WILAYAH
PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Ibu Pejabat
GIATMARA
18/03/2021 (12.00 Tengah hari)
Sabah GM400/ DH/ 004/ 2021 01 MARCH 2021 Hingga 22 MARCH 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS KG. SG. LABUAN, KOTA BELUD, SABAH TABIKA KEMAS, KG LABUAN, 89150 KOTA BELUD, SABAH 22 MARCH 2021
Kuala Lumpur GM 400/122/RMK11/7/2021 25/02/2021 Hingga 03/03/2021 CADANGAN
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL SENIREKA GAYA RAMBUT DI 15 PUSAT GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 10/03/2020 (12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/KK/01/2021 22/02/2021 Hingga 01/03/2021 CADANGAN PERKHIDMATAN
KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI IBU
PEJABAT GIATMARA, KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
Ibu Pejabat GIATMARA 05/03/2021
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 515/123/BAP/015/2021 22/02/2021 Hingga 01/03/2021 SEBUTHARGA SEMULA KALI
KEDUA CADANGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DUA (2) UNIT MESIN FOTOSTAT BAGI KEGUNAAN BAHAGIAN
PENGURUSAN PROJEK DAN ASET (BPA) IBU PEJABAT
GIATMARA, KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 3 TAHUN
Ibu Pejabat GIATMARA 05/03/2021
(12.00 Tengah hari)
Selangor GM400 / PDL / 01 / 2021 10 Februari 2021 (Rabu) hingga
17 Februari 2021 (Rabu)
SEBUT HARGA SEMULA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEBUAH LORI 3 TAN KE
KOPERASI KUNDANG BERJAYA SELANGOR BERHAD, KAMPUNG KUNDANG, TANJUNG SEPAT,
SELANGOR DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI, KPLB
Ibu Pejabat GIATMARA 25 Februari 2021 (Khamis)
Selangor GM 400/122/RMK11/002/2021 29/01/2021 Hingga 04/02/2021 CADANGAN
MEMBEKAL,
MENGHANTAR,
MEMASANG,
MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN
BENGKEL CHILDCARE
DI GIATMARA
PETALING JAYA
UTARA, SELANGOR
Pejabat GIATMARA Negeri Selangor 10/02/2021 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM 400/122/RMK11/001/2021 29/01/2021 Hingga 04/02/2021 CADANGAN
MEMBEKAL,
MENGHANTAR,
MEMASANG,
MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN
BENGKEL PENJAGA
JENTERA ELEKTRIK AO
DI GIATMARA PRIMA
LEDANG, JOHOR
Pejabat GIATMARA Negeri Johor 10/02/2021 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Kuala Lumpur GMTD01/2021 29/01/2021 Hingga 15/02/2021 TENDER SEMULA 3 ITEM BAGI
CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT KELENGKAPAN
BENGKEL TEKNOLOGI BAIKPULIH DAN
MENGECAT KENDERAAN DI 24 PUSAT
GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 09/03/2021 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Kedah GM400/ 122 / RMK10/ 001/ 2021 26 JANUARI HINGGA 16 FEBRUARI 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF DUA(2) BLOK BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA JERAI, KEDAH GIATMARA JERAI SIMPANG EMPAT,JALAN TITI HAYUN, 06900 YAN, KEDAH
Kelantan GMPPRT/540/BACHOK/01 – 08 21 Disember 2020 Hingga 22 Disember 2020 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBANYAK 1 BUAH RUMAH IBS DAN BAIK PULIH 26 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BACHOK, KELANTAN Ibu Pejabat GIATMARA/td> 27 Disember 2020 (Ahad)
Kelantan GMPPRT/540/PASIRMAS/01 – 03 21 Disember 2020 Hingga 22 Disember 2020 CADANGAN KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBANYAK 3 BUAH RUMAH IBS DAN BAIK PULIH 6 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR MAS, KELANTAN Ibu Pejabat GIATMARA/td> 27 Disember 2020 (Ahad)
Pahang GM400/ DH / 069 / 2020 16 Disember 2020 Hingga 13 Januari 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS FELDA TERSANG 1, RAUB, PAHANG TABIKA KEMAS FELDA TERSANG 1,FELDA TERSANG 1 27600 RAUB, PAHANG 13 Januari 2021
Kuala Lumpur GM400/ DH / 068 / 2020 16 Disember 2020 Hingga 13 Januari 2021 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS KEM BATU KENTOMEN, KUALA LUMPUR PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT PKM BATU LOT 48565, JALAN 6/12d JALAN IPOH, PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG SRI BATU, 51100 KUALA LUMPUR 13 Januari 2021
Kuala Lumpur GM400/ DH / 067 / 2020 16 Disember 2020 Hingga 13 Januari 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF DAN SENGGARAAN BANGUNAN DI TABIKA KEMAS AMPAT TIN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA, JALAN IPOH, KUALA LUMPUR PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT PKM BATU LOT 48565, JALAN 6/12d JALAN IPOH, PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG SRI BATU, 51100 KUALA LUMPUR 13 Januari 2021
Selangor GM400/ 122 / 114 / 2020 16 Disember 2020 Hingga 06 Januari 2021 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF PENDAWAIAN DALAMAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI GIATMARA PUCHONG, SELANGOR GIATMARA PUCHONG 06 Januari 2021
Kuala Lumpur PENDAFTARAN PEMBEKAL / KONTRAKTOR GIATMARA IBU PEJABAT
Perak GM 400 / PAMS / 02 / 2020 07 DISEMBER 2020 – 22 DISEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF DEWAN ORANG RAMAI DI KG. ORANG ASLI POS KEMAR GERIK, DAERAH HULU PERAK, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN PEJABAT GIATMARA NEGERI PERAK 22 December 2020
Perak GM 400 / PAMS / 01 / 2020 07 DISEMBER 2020 – 22 DISEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENGHANTARAN JETI PENAMBANG DI KG. ORANG ASLI POS KEMAR GERIK, DAERAH HULU PERAK, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN PEJABAT GIATMARA NEGERI PERAK 22 December 2020
Pulau Pinang GM400/ 122 / 112 / 2020 08 Dec 2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL AUTOMOTIF DAN BENGKEL MOTOSIKAL SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA SUNGAI BAKAP, PULAU PINANG GIATMARA SUNGAI BAKAP 18 December 2020
Kuala Lumpur GM 400/122/111/2020 30/11/2020 Hingga 08/12/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
KURSUS TEKNOLOGI
ELEKTRONIK UNTUK
KEGUNAAN DI 5 PUSAT
GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 14/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/122/110/2020 30/11/2020 Hingga 08/12/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
KURSUS TOOL AND DIE
TECHNOLOGY UNTUK KEGUNAAN DI GIATMARA
PETALING JAYA SELATAN,
SELANGOR
Ibu Pejabat GIATMARA 14/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/122/109/2020 30/11/2020 Hingga 08/12/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
KURSUS TEKNOLOGI
FOTOGRAFI UNTUK
KEGUNAAN DI 5 PUSAT
GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 14/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/122/108/2020 30/11/2020 Hingga 08/12/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
KURSUS DIGITAL
ADVERTISING UNTUK
KEGUNAAN DI 4 PUSAT
GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 14/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/122/107/2020 30/11/2020 Hingga 08/12/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJI, MELATIH DAN
MENTAULIAH PERKAKASAN
DAN PERISIAN ICT BAGI
KURSUS GRAPHIC DESIGN
AND ADVERTISING DAN
TEKNOLOGI ANIMASI 3D
UNTUK KEGUNAAN DI 10
PUSAT GIATMARA
Ibu Pejabat GIATMARA 14/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM
551/123/HRM/151/2020
01/12/2020 Hingga 07/12/2020 TAWARAN PERKHIDMATAN
PELAN PERLINDUNGAN
TAKAFUL KELUARGA DAN
KEMALANGAN DIRI
BERKELOMPOK BAGI
KESELURUHAN ANGGOTA
KERJA GIATMARA SDN BHD
Ibu Pejabat GIATMARA 10/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kuala Lumpur GM 400/DH/60/2020 01/12/2020 Hingga 07/12/2020 TAWARAN PERKHIDMATAN
SKIM PERLINDUNGAN
INSURAN BERKELOMPOK
BAGI PELATIH GIATMARA
SDN BHD
Ibu Pejabat GIATMARA 10/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Perak GM400 / PDL / 23 / 2020 03 DISEMBER 2020 (KHAMIS) MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SET LENGKAP SANGKAR IKAN (BESI) BAGI KOPERASI PESERTA-PESERTA RANCANGAN FELCRA KLEDANG MERANTI PERAK TENGAH BERHAD, KG. TASEK TANJUNG BELANJA, PERAK TENGAH, PERAK DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI, KPLB 35, Kg. Tasek Tanjung Belanja, Perak
Tengah, 32800 Parit, Perak
18 Disember 2020 (Jumaat)
(12.00 Tengah hari)
Sarawak GM 400/122/104/2020 23/11/2020 Hingga 30/11/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN MENTAULIAH
ALAT KELENGKAPAN BENGKEL
JAHITAN PAKAIAN DAN FESYEN
GIATMARA SARATOK, SARAWAK.
Pejabat GIATMARA Negeri Sarawak GIATMARA Saratok 10/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Sarawak GM 400/RN/034/2020 23/11/2020 Hingga 30/11/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN MENTAULIAH
ALAT KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA (SOFT
TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA
NEGERI SARAWAK
Pejabat GIATMARA Negeri Sarawak 10/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Sarawak GM 400/RN/033/2020 23/11/2020 Hingga 30/11/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGUJILARI DAN MENTAULIAH
ALAT KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD
TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA
NEGERI SARAWAK
Pejabat GIATMARA Negeri Sarawak 10/12/2020
(12.00 Tengah hari)
Kelantan GMPRE/540/BACHOK/01 – 22 21 NOVEMBER 2020 – 23 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 68 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR BACHOK, KELANTAN 23/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Kelantan GMPRE/540/PASIR MAS/01 – 22 21 NOVEMBER 2020 – 23 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 68 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR MAS, KELANTAN 23/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Kelantan GMPRE/540/MACHANG/01 – 22 21 NOVEMBER 2020 – 23 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 68 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH MACHANG, KELANTAN
23/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Terengganu GMPRE/541/MARANG/01 – 08 19 NOVEMBER 2020 – 21 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 16 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH MARANG, TERENGGANU
21/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Terengganu GMPRE/541/SETIU/01 – 08 19 NOVEMBER 2020 – 21 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 16 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SETIU, TERENGGANU 21/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Terengganu GMPRE/541/BESUT/01 – 07 19 NOVEMBER 2020 – 21 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 17 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BESUT, TERENGGANU 21/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Johor GMPRE/531/PONTIAN/01 – 10 13 NOVEMBER 2020 – 15 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 28 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PONTIAN, JOHOR 15/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Johor GMPRE/531/MUAR/01 – 09 13 NOVEMBER 2020 – 15 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 27 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH MUAR, JOHOR 15/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Johor GMPRE/531/TANGKAK/01 – 05 13 NOVEMBER 2020 – 15 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 15 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH TANGKAK, JOHOR 15/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Johor GMPRE/531/BATUPAHAT/01-09 13 NOVEMBER 2020 – 15 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 18 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BATU PAHAT, JOHOR
15/11/2020
(Sebelum
12:00 Tengah Hari)
Seluruh Malaysia TK-
PENJANA GIATMARA 2020-01
05 NOVEMBER 2020 TINJAUAN KURSUS PROGRAM PENJANA
GIATMARA 2020
05/11/2020
(Sebelum
3.00
Petang )
Pulau Pinang GMPRE/538/SPS/01-09 02 NOVEMBER 2020 – 04 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 18 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG IBU PEJABAT GIATMARA 05/11/2020
(Sebelum
3.00
Petang )
Pulau Pinang GMPRE/538/BD/01-10 02 NOVEMBER 2020 – 04 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 10 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG IBU PEJABAT GIATMARA 05/11/2020
(Sebelum
3.00
Petang )
Pulau Pinang GMPRE/538/SPU/01-20 02 NOVEMBER 2020 – 04 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 40 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG IBU PEJABAT GIATMARA 05/11/2020
(Sebelum
3.00
Petang )
Johor GM400/122/094/2020 23 OKTOBER 2020 – 16 NOVEMBER 2020 SEBUTHARGA SEMULA CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA GELANG PATAH, JOHOR GIATMARA GELANG PATAH, JOHOR 16/11/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPT/01-05 23 OKTOBER 2020 – 25 OKTOBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 5 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG Ibu Pejabat GIATMARA 26/10/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Pulau Pinang GMPPRT/538/BD/01-03 23 OKTOBER 2020 – 25 OKTOBER 2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 3 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG Ibu Pejabat GIATMARA 26/10/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Kedah GM400/DH/047/2020 21 OKTOBER 2020 – 04 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN PUSAT MASAKAN DAN UBAHSUAI BENGKEL JAHITAN DI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (KEMAS) ALOR SETAR, KEDAH PKM KEMAS, ALOR SETAR 18/11/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Kedah GM400/123/BPS/037/2020 21 OKTOBER 2020 – 03 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA BANGUNAN BENGKEL KURSUS JAHITAN PAKAIAN DAN FESYEN & TERAPI KECANTIKAN DAN SOLEKAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA KUALA KEDAH, KEDAH GIATMARA KUALA KEDAH 18/11/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
WP Labuan GM400/122/002/2020 21 OKTOBER 2020 – 04 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA LABUAN, WP LABUAN GIATMARA LABUAN 18/11/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Perlis GM400/PDL/24/2020 15 OKTOBER 2020 – 02 NOVEMBER 2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN UNTUK DIJADIKAN HOMESTAY, PAGAR DAN MENURAP JALAN LALUAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM DESA LESTARI DI BAWAH KOPERASI PEMBANGUNAN KAMPUNG & LUAR BANDAR TITI TINGGI PERLIS BERHAD, PERLIS INDERA KAYANGAN GIATMARA NEGERI PERLIS 02/11/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Kelantan GM400/RN/37/2020 12 OKTOBER 2020 – 19 OKTOBER 2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG DAN
MENGUJI ALAT KELENGKAPAN
BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) GIATMARA
NEGERI KELANTAN
GIATMARA NEGERI KELANTAN 26/10/2020
(Sebelum
12.00
Tengah
Hari )
Perlis GM400 / PDL / 18 / 2020 12 OKTOBER 2020 – 22 OKTOBER 2020 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 1 UNIT TRAKTOR KE KOPERASI USAHAWAN UTAN BULUH PERLIS BERHAD, ARAU, PERLIS DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI, KPLB BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (BPP)
Negeri Sembilan GM400 / PDL / 19 / 2020 12 OKTOBER 2020 – 22 OKTOBER 2020 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 1 UNIT TRAKTOR KE KOPERASI KARIAH MERTANG GALAU BERHAD, KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI, KPLB BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (BPP)
Kelantan GM400/RN/37/2020 12/10/2020 Hingga 19/10/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) GIATMARA NEGERI KELANTAN
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Kelantan
Kedah GM400/RN/36/2020 07/10/2020 Hingga 13/10/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL BAGI PROGRAM
RINTIS NIAGA (HARD TRADE) GIATMARA NEGERI KEDAH
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Kedah
Terengganu PPRT 2020.F2/541/K.NRS/ 01 – 16 01/10/2020 Hingga 03/10/2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 47 BUAH RUMAH DAN DUA (2) BUAH RUMAH BINA BARU PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH HULU TERENGGANU Ibu Pejabat GIATMARA
Terengganu PPRT 2020.F2/541/H.TRG/ 01 – 16 01/10/2020 Hingga 03/10/2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 47 BUAH RUMAH DAN SATU (1) BUAH RUMAH BINA BARU PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH KUALA NERUS Ibu Pejabat GIATMARA
Terengganu PPRT 2020.F2/541/K.TRG/ 01 – 16 01/10/2020 Hingga 03/10/2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 47 BUAH RUMAH DAN DUA (2) BUAH RUMAH BINA BARU PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH KUALA TERENGGANU Ibu Pejabat GIATMARA
Pahang GM 400 / PDL / 21 / 2020 25/09/2020 Hingga 12/10/2020 CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN TEMPAT PENTERNAKAN IKAN KELI, BANGSAR, PAGAR DAN LALUAN MASUK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI BAGI KOPERASI KUALA TELANG KUALA LIPIS, PAHANG KAMPUNG KUALA TELANG, KUALA LIPIS, PAHANG 12 Oktober 2020
Pulau Pinang GMPPRT/538/SPU/01 – 10 24/09/2020 Hingga 26/09/2020 CADANGAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 20 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG Ibu Pejabat GIATMARA 27 Sept 2020 (Ahad) jam 12.00 tghari
Sarawak GM400/ DH / 051 / 2020 15/09/2020 Hingga 22/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA DI TABIKA KEMAS BADONG A & B, DARO, SARAWAK TABIKA KEMAS KAMPUNG BADONG A & B, 96200, DARO, SARAWAK
Negeri Sembilan GM 400 / PDL / 20 / 2020 21/09/2020 Hingga 07/10/2020 CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK DAN PEMBINAAN PAGAR TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM DESA LESTARI KAMPUNG MERTANG SERI MERANTI, KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN KAMPUNG MERTANG SERI MERANTI, KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN 07/10/2020 ( Sebelum 1230 Tengah Hari )
Terengganu GM400/RN/35/2020 17/09/2020 Hingga 23/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) GIATMARA NEGERI
TERENGGANU
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA
Negeri Terengganu
30/09/2020 ( Sebelum 1230 Tengah Hari )
Sabah GM 400/RN/27/2020 15/09/2020 Hingga 21/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG
DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI SABAH
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA
Negeri Sabah
28/09/2020 ( Sebelum 1230 Tengah Hari )
Melaka GM400/RN/32/2020 14/09/2020 Hingga 21/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI ALAT KELENGKAPAN
BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI MELAKA
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA
Negeri Melaka
28/09/2020 ( Sebelum 1230 Tengah Hari )
Pulau Pinang GM400/RN/31/2020 14/09/2020 Hingga 21/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH
ALAT KELENGKAPAN BENGKEL BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA
Negeri Pulau Pinang
28/09/2020 ( Sebelum 1230 Tengah Hari )
Kelantan GMPPRT/540/PASIR MAS/01 – 13 14/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU IBS SEBANYAK 2 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 39 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR MAS, KELANTAN Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat
Kelantan GMPPRT/540/MACHANG/01 – 15 14/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU IBS SEBANYAK 1 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 48 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH MACHANG, KELANTAN Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat
Kelantan GMPPRT/540/PASIR PUTEH/01 – 22 14/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU IBS SEBANYAK 2 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 72 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat
Perak GM 400/RN/029/2020 07/09/2020 Hingga 14/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD TRADE)
TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI PERAK
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Perak 21/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Perak GM 400/RN/030/2020 07/09/2020 Hingga 14/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA (SOFT TRADE)
TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI PERAK
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Perak 21/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sarawak GM400/122/76/2020 07/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH
ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI
AUTOMOTIF GIATMARA SARATOK, SARAWAK
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Sarawak 24/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Pahang GM 400/RN/26/2020 07/09/2020 Hingga 14/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG
DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) TAHUN 2020
GIATMARA NEGERI PAHANG
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Pahang 21/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sabah GM 400/RN/28/2020 07/09/2020 Hingga 14/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG
DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA
(SOFT TRADE) TAHUN 2020
GIATMARA NEGERI SABAH
Ibu Pejabat GIATMARA Pejabat GIATMARA Negeri Sabah 21/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM400/ DH / 046 / 2020 04/09/2020 Hingga 13/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH YANG BERKAITAN BANGUNAN PUSAT MASAKAN KEMAS KLUANG, JALAN HOSPITAL, KLUANG, JOHOR. PUSAT MASAKAN KEMAS KLUANG, JALAN HOSPITAL, 86000 KLUANG, JOHOR 13/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Kedah GM400/ DH / 047 / 2020 04/09/2020 Hingga 13/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN PUSAT MASAKAN DAN UBAHSUAI BENGKEL JAHITAN DI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (KEMAS) ALOR SETAR, KEDAH. PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (KEMAS), TAMAN WIRA MERGONG, 05350, ALOR SETAR, KEDAH 13/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Kedah GM400/ DH / 048/ 2020 04/09/2020 Hingga 13/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BUMBUNG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PEJABAT KEMAS DAERAH YAN/ PARLIMEN JERAI, KEDAH PEJABAT KEMAS YAN, PUSAT KOMUNITI KEMAS JALAN BELAKANG MADA, 08800 GUAR CHEMPEDAK, KEDAH 13/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM400 /122 / 077 / 2020 04/09/2020 Hingga 13/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA GELANG PATAH, JOHOR GIATMARA GELANG PATAH, KAMPUNG TIRAM DUKU, 81560 PULAI, JOHOR 13/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM400/ DH / 043 / 2020 04/09/2020 Hingga 14/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH YANG BERKAITAN BANGUNAN TABIKA KEMAS JALAN DENAI SELATAN, KEMPAS, JOHOR BAHRU, JOHOR TABIKA KEMAS DENAI SELATAN, JALAN DENAI SELATAN, KEMPAS, 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR 14/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM400/ DH / 045 / 2020 04/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-MENGUBAHSUAI DAN BAIKPULIH YANG BERKAITAN BANGUNAN PUSAT PENGELUARAN JAHITAN KEMAS JALAN JAAFAR, PEKAN BENUT, PONTIAN, JOHOR PUSAT PENGELUARAN JAHITAN KEMAS JALAN JAAFAR, PEKAN BENUT, 82200 PONTIAN, JOHOR 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM400/ DH / 044 / 2020 04/09/2020 Hingga 17/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH YANG BERKAITAN BANGUNAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT KEMAS TANGKAK, JOHOR. PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (KEMAS) TANGKAK, KM.43, JALAN 84020 SAGIL, SAGIL, 84900 TANGKAK, JOHOR 17/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sarawak GM400/122/75/2020 04/09/2020 Hingga 10/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGUJILARI DAN
MENTAULIAH ALAT KELENGKAPAN
BENGKEL TEKNOLOGI BANGUNAN
GIATMARA SARATOK, SARAWAK
17/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Pulau Pinang GM400/122/73/2020 02/09/2020 Hingga 08/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJILARI DANMENTAULIAH ALAT
KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN TEKNOLOGI MOTOSIKAL DI GIATMARA SUNGAI
BAKAP, PULAU PINANG
Ibu Pejabat
GIATMARA
Pejabat
Giatmara
Negeri Pulau
Pinang
15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Negeri Sembilan GM 400/RN/24/2020 02/09/2020 Hingga 08/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG
DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN BAGI
PROGRAM RINTIS NIAGA
(HARD TRADE) TAHUN 2020
GIATMARA NEGERI
SEMBILAN
Ibu Pejabat GIATMARA
Pejabat GIATMARA Negeri Sembilan
05/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari
Perlis GMPPRT/539/PERLIS/01 – 23 21/08/2020 Hingga 23/08/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU SEBANYAK 5 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 41 BUAH RUMAH JUMLAH KESELURUHAN SEBANYAK 46 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) BAGI NEGERI PERLIS FASA 3 TAHUN 2020 28/08/2020 (Sebelum 10.30 Tengah Hari
Johor GM 400/RN/23/2020 26/08/2020 Hingga 01/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI JOHOR 1) Ibu Pejabat GIATMARA
2) Pejabat GIATMARA Negeri Johor
09/09/2020(Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Selangor GM 400/RN/25/2020 26/08/2020 Hingga 01/09/2020 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BAGI PROGRAM RINTIS NIAGA (HARD TRADE) TAHUN 2020 GIATMARA NEGERI SELANGOR 1) Ibu Pejabat GIATMARA
2) Pejabat GIATMARA Negeri Selangor
09/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Kelantan GMPPRT/540/MACHANG/01-15 28/08/2020 Hingga 30/08/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU SEBANYAK 1 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 48 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH MACHANG, KELANTAN 1) Ibu Pejabat GIATMARA
2) Pejabat GIATMARA Negeri Kelantan
30/08/2020 (Sebelum 10.00 Tengah Hari)
Kelantan GMPPRT/540/PASIR MAS/01-13 28/08/2020 Hingga 30/08/2020 CADANGAN KERJA BINA BAHARU SEBANYAK 2 BUAH RUMAH DAN KERJA BAIK PULIH SEBANYAK 39 BUAH RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) DAERAH PASIR MAS,KELANTAN 1) Ibu Pejabat GIATMARA
2) Pejabat GIATMARA Negeri Kelantan
30/08/2020 (Sebelum 10.00 Tengah Hari)
Johor GM 400 / DH / 039 / 2020 06/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH YANG BERKAITAN BANGUNAN DI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT KEMAS SRI GADING, JOHOR 1)Ibu Pejabat GIATMARA
2) Pejabat GIATMARA Negeri Johor
15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Johor GM 400 / DH / 038 / 2020 07/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF/BAIKPULIH BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KELAS DANDANAN DIRI DAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT, KULAI, JOHOR 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Johor 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Perak GM 400 / 122 / 074 / 2020 08/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN TRANSIT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA BAGAN DATUK, PERAK 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Perak 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Pahang GM 400 / DH / 042 / 2020 04/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS RANTAU PERINTIS JENGKA, JENGKA, TEMERLOH, PAHANG 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Pahang 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sarawak GM 400 / PAMS / 027/ 2020 04/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN TRANSIT DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA MIRI, SARAWAK 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Sarawak 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Terengganu GM 400 / PAMS / 029/ 2020 06/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN TRANSIT DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA DI GIATMARA KUALA NERUS, TERENGGANU 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Terengganu 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sarawak GM 400 / DH / 041/ 2020 07/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TABIKA KEMAS KAMPUNG MASJID, JALAN ABG HJ PUTIH ALIAS, SARATOK, SARAWAK 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Sarawak 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Pulau Pinang GM 400 / PAMS / 028/ 2020 07/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN TRANSIT DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI GIATMARA BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Pulau Pinang 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)
Sarawak GM 400 / DH / 040 / 2020 07/09/2020 Hingga 15/09/2020 CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KELAS MASAKAN PREMIS PKK KEMAS KAMPUNG BUNUK, PUNCAK BORNEO, SARAWAK 1) Ibu Pejabat GIATMARA 2) Pejabat GIATMARA Sarawak 15/09/2020 (Sebelum 12.00 Tengah Hari)