Visi

Menjadi Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional sepanjang hayat yang terunggul dan diiktiraf di peringkat Negara dan Antarabangsa.

Misi

Menyediakan latihan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti dan memenuhi kehendak Negara bagi mewujudkan tenaga kerja mahir dan bakal usahawan bumiputera yang berdaya saing.

Objektif

  • Melahirkan tenaga mahir negara
  • Mewujudkan usahawan
  • Membantu membasmi kemiskinan