GIATMARA NEGERI PERLIS

Description

Description

Pejabat GIATMARA Negeri Perlis diwujudkan pada 1 April 2008

  • Status Pejabat : Sewaan percuma MARA.
  • Peranan : Memantau aktiviti dan mengawal selia keseluruhan GIATMARA di Negeri Perlis. Ia berperanan sebagai tempat rujukan dan pengumpulan maklumat di peringkat negeri.

Contact

Contact

Location

GIATMARA NEGERI PERLIS
Get directions

Contact

GIATMARA NEGERI PERLIS
  • By Asmidar Nuon
  • Email: asmidar.nuon@giatmara.edu.my